Servis

SERVIS 24 HODIN DENNĚ (s výjezdem ihned od oznámení)*

Zajišťujeme záruční a pozáruční servis vzduchotechnického a klimatizačního zařízení, systému měření a regulace, tepelného hospodářství a souvisejících profesí. Společnost má tým několika desítek servisních techniků, kteří zajišťují servis v rámci celé České republiky.

 • Klimatizační a vzduchotechnické jednotky jsou velmi vyspělá zařízení, a aby bylo dosaženo co nejvyššího výkonnostního efektu a dlouhé životnosti, je důležitá jeho čistota a pravidelná údržba.
 • Klimatizace vyžaduje pravidelnou a preventivní kontrolu jednotlivých součástí (ventilátor, motor, kondenzátor atd.), množství a kvality potřebného plniva (chladivo, olej). Stejně tak je důležitá kontrola vhodného nastavení funkcí k dosažení správné míry efektivity chladícího zařízení.
 • Servisní prohlídky by měly být prováděny v závislosti na době provozu zařízení a jeho umístění. V případě nepřetržitého provozu v prašném prostředí doporučujeme provádět koontrolu a údržbu 4x ročně.
 • Při zanešení kondenzátoru prachem nebo pylem je znemožněn průchod vzduchu nebo vody a je tím omezena jeho účinnost. Čištění se provádí tlakovou vodou jedenkrát ročně na jaře nebo v létě dle potřeby a míry zanešení.
 • Pokud není vzduchotechnické a klimatizační zařízení odborně servisováno v pravidelných intervalech, dochází k prudkému snížení účinnosti, vyšším nákladům na provoz a snížení životnosti zařízení.
 • Jak již bylo popsáno výše, naší hlavní činností je montáž, servis, plnění a vůbec kompletní údržba klimatizace a vzduchotechniky. Jednou věcí je správná a kvalitní instalace a druhou – pro nás stěžejní – udržování těchto zařízení v perfektním funčním a hygienickém chodu.
 • Je pro nás velmi důležité, aby Vaše zařízení fungovalo správně. Nejde pouze o Váš pocit pohody. Jde především o Vaše zdraví. Jen správně funkční a čistá jednotka Vám dokáže vytvořit čisté a tepelně pohodlné prostředí. Z tohoto hlediska je vhodné – a především důležité – provádět pravidelnou údržbu klimatizačních a vzduchotechnických zařízení. Abychom dosáhli požadovaného výsledku a kvality, zaměstnáváme vysoce školené a kvalifikované zaměstnance, pro které je Vaše zdraví, bezpečí a pohoda prioritou.

Nabízené služby zejména zahrnují:

 • Pravidelný záruční a pozáruční servis,

 • měření hodnot (teplota, tlak, vlhkost, hluk, průtok a množství vzduchu apod.),
 • kontrolu a údržbu protipožárních klapek, uzávěrů, ucpávek, systémů pro odvod kouře a tepla,
 • kontrolu úniku chladiva dle zákonných předpisů,
 • elektrorevize, revize tlakových nádob a ventilů,
 • zapůjčení náhradního chladícího zdroje,
 • poradenskou činnost.
Kontakt