Měření a regulace

Kvalitně navržený systém měření a regulace je důležitým předpokladem pro nákladově efektivní a zároveň spolehlivý chod technologií budov. Pokud jsou technologie optimálně navrženy, mají systémy měření a regulace pozitivní dopad na výslednou spotřebu energií. Při návrzích systémů měření a regulace vycházíme z důkladné analýzy, na jejímž základě navrhneme vhodné řešení pro konkrétního zákazníka. Naše mnohaleté zkušenosti v oboru měření a regulace zaručují kvalitu a spolehlivost navržených systémů měření a regulace.

Současný trend v úsporách energií vyžaduje použití bezobslužných řídících systémů. Tyto systémy zajišťují např. regulaci spotřeby elektrické energie, tepelných systémů. Další využití je například v řízení, wellness, vzduchotechniky, nebo i čistíren odpadních vod. Nastavování a vizualizace těchto systémů je možné pomocí počítače, SMS zprávy nebo mobilního telefonu či tabletu. Pokud je připojení na internet, lze dohlížet na chod zařízení z celého světa.

Kontakt