Klimatizace

Je zařízení pro úpravu vzduchu v jednotlivých místnostech či v celých budovách. Systém klimatizace je založen na principu stlačování a zkapalňování plynů – výparů chladícího média, které slouží jako tepelné médium k přenosu tepla. Tento princip funguje na základě fyzikálního předpokladu, že se plyn při stlačení v kompresoru zahřívá a při jeho transportu do kondenzátoru (výměníku) se z něj stává znovu kapalina. Kapalina je transportována pod tlakem do výparníku, kde se rozpíná (expanduje), a tím i prudce ochlazuje. K exportu získaného studeného vzduchu z jednotky do místnosti se používá ventilátor. Z výše uvedného vyplývá, že se klimatizační zařízení dělí na dvě části. A to na vnitřní a venkovní jednotku. Ve vnitřní jednotce se nachází kondenzátor, výparník a ventilátor. Venkovní jednotka obsahuje kondenzátor s ventilátorem a kompresor.

Klimatizace může sloužit i k opačnému účelu než je ochlazování vzduchu. Jedná se o jeho ohřev. Vytápění je výhodné zejména v jarních a podzimních měsících, či při velmi mírné zimě (4-13°C). V jiném případě se nejedná o příliš efektivní tepelný zdroj. V tomto opačném režimu jednotka odvádí odpadní teplo do místnosti, namísto aby jej vyváděla do venkovního prostředí.

Jako chladící médium se používá taková tekutina, která má velkou tepelnou kapacitu, nízkou viskozitu, je chemicky inertní, nehořlavá a nezpůsobuje ani nepodporuje korozi chladícího systému. Typ se však liší od užitých klimatizačních systémů a jednotek.

Dělení klimatizací v závislosti na umístění vnitřní jednotky

Nejběžnější a nejpopulárnější varianta umístění vnitřní jednotky ve většině místností. Jednotka je zavěšena na stěnu. Toto umístění je nenáročné na instalaci a zároveň jednoduché na provoz a údržbu.

Jedná se o velmi podobný způsob montáže jako u nástěnné klimatizace pouze s tím rozdílem, že podstropní klimatizace je umístěna pod stropem. Vzduch je nasáván zespodu a je vyfukován přední částí jednotky.

Nebo také známé jako kanálové klimatizace. Jsou zabudovány do stropů a podhledů.

Nejčastěji využívaný typ klimatizačních jednotek v komerčních objektech. Kazety jsou nejběžněji ve čtvercovém formátu a jsou sestaveny tak, aby jejich instalace, provoz a údržba byla co nejjednodušší a nejpohodlnější.

Kontakt